Uluslararası B2C Ayakkabı Pazarlama Çözümlerimiz

MyBranders Deri Çözümleri sadece B2C (Perakende) olarak sunulmaktadır. Bunların yanında Marketplace Marketing, XML Marketing ve Dropshipping Marketing gibi çözümler de geliştirilmektedir.
Ayakkabı ve deri ürünleri endüstrisi pek çok ürün bileşeni içinde barındıran ve çok değişken özelliklere sahip, çetin bir rekabetin yaşandığı, Avrupa merkezli büyük şirketlerin hem ticari hem de tasarım yönünden domine ettiği bir uluslararası ticaret alanıdır. MyBranders Deri Çözümleri sadece B2C (Perakende) olarak sunulmaktadır. Bunların yanında Marketplace Marketing, XML Marketing ve Dropshipping Marketing gibi çözümler de geliştirilmektedir.

Bu makalede deri ürünleri için B2C pazarlama sistemimizin detaylarını okuyacaksınız. Ayakkabı ve deri ürünleri tedarik zincirinde toptan (B2B) operasyonlar hem karsız hem de süreksiz bir perspektif oluşturduğu için MyBranders şirket kuralları gereği e-ticaret temelli farklı stratejilerle perakende çözümler ve operasyon programları oluşturulmaktadır.

Perakende yurtdışı deri ürünler operasyonları halihazırda iki temel araç kullanılarak sürdürülmektedir. Birinci yöntem geleneksel perakende mağazaları vasıtasıyla fizik-yoğun perakende operasyonlardır. MyBranders özellikle gelişmekte olan işletmelere bu yöntemi tavsiye etmemektedir. Gerek dönüşmekte olan ticari mekanizmalar gerekse operasyon maliyetlerinin yüksekliği daha etkin ve karlı olan elektronik operasyonları daha uygulanabilir ve az riskli kılmaktadır.

Bilindiği üzere perakende operasyonlar gerek fiziki gerekse elektronik temelli olsun nihai müşteri ile yüz yüze operasyon yürütülmesini sağladığı için karlı, marka bilinirliğini arttıran dolayısıyla hedef pazarda geliştirilen müşteri sadakati sayesinde tutunmasını garanti altına alan mekanizmalardır.

Yurtdışı perakende operasyonlarda üç temel unsur ön plana çıkmaktadır.

Birincisi hedef pazarlarda ikame ürünlerin bulunuyor olması ve rakip tedarikçilerin halihazırda pazar koşullarında faaliyet gösteriyor olmalarıdır. Dolayısıyla mevcut pazarlama sistemi ve ödeme ilişkilerine yeni tedarikçilerin adapte olması gerekmekte ve rakiplerinden daha avantajlı olanaklar sunmaları gerekmektedir. Her ne kadar Türkiyeli üreticilerin Avrupa ve Avrasya pazarlarında önemli bir ağırlığı olsa da Bangladeş, Pakistan, Hindistan ve Çin'li tedarikçiler pazar paylarını her geçen yıl arttırmaktadır.

İkinci unsur ürünlerin tasarım özgünlüğü, üretim kalitesi ve satın alma sonrasında sunulan garanti ve geri dönüş süreçlerinden oluşur. Hedef pazarlarda işletme ürünlerinin istikrarlı satışı ancak özgün tasarım ve gerçekçi maliyet ile mümkündür. Bunun yanında ürünler uzun süreli kullanıma muhatap olacağı için sağlıklı ve güvenilebilir bir müşteri hizmetleri alt yapısına ihtiyaç vardır.

Üçüncü unsur dağıtım ile ilgilidir. Yüksek rekabet ortamı ve alternatif tedarik imkanları nedeniyle regüle (Kuzey Amerika, Avrupa Birliği, Japonya ve Güney Kore) ve yarı regüle pazarlarda (Rusya, Ukrayna, Belarus ve BDT Ülkeleri) işletmelerin çok hızlı ve sürekli mahiyette ürünlerini sevk edebiliyor olması gerekir.

Yani hedef pazarlara girişte çalışmak istediğiniz pazarda belli bir stok bulundurarak faaliyete başlamak gerekir. Bu durum işletmelere iki noktada büyük fayda getirir. Birincisi üreticiler klasik distribütörler, bayiler veya toptancılar vasıtasıyla kaybettikleri karlarını elde tutarlar. Satış hacmi sabit olduğu halde ürünlerini nihai müşterilerine ve internet mağazalarına kendileri sattıkları için %130-180 arasında daha fazla kazanç elde ederler. İkincisi işletmeler kendi markalarını hedef pazarlarda ön plana çıkarabilmektedir. Özellikle küçük ölçekli üretim işletmeleri için büyük avantajlar söz konusudur. Özgün tasarımlı ve kaliteli ürün üretme imkanına sahip üreticiler, pazar için zaruri olan marka bileşenlerine sahip oldukları takdirde MyBranders'ın sunacağı saha operasyon desteği ile kademeli ve istikrarlı bir büyüme imkanına sahip olacaktır.

MyBranders faaliyet yürüttüğü 13 ülkede gelişmiş, süratli ve güvenli bir dağıtım kapasitesine sahiptir. İşletmelerin B2C operasyonlarını kendi güvenli depoları ve anlaşmalı olduğu kargo şirketleri vasıtasıyla güvenli bir biçimde yerine getirir. Müşterilerimiz adına çağrı merkezi hizmeti sunar, ürün sevkiyatlarını sağlar, kapıda ödeme de dahil olmak üzere tahsilatları yapar, gerekli durumlarda iadeleri alır ve haftalık olarak ödemelerini iletiriz. Dolayısıyla MyBranders hizmetleri ayakkabı ve deri ürünleri pazarlaması alanında bir işletmenin ihtiyacı olan tüm saha kapasitesini sağlamaktadır.

MyBranders stratejileri işletmelerin kendi bünyelerinde sahip olamadıkları dış pazarlardan sorumlu birim hizmetlerini, yabancı pazarlarda yerleşik temsilcilik hizmetlerini, yabancı pazarlarda saha pazarlaması hizmetlerini sağlayan iş planlarını ortaya koymakta ve MyBranders'ın sahip olduğu yüksek nitelikli insan kaynağı ile uygulanmasını sağlamaktadır.

MyBranders ile çalışmak istediğinizde üretimini yaptığınız ürünlerin yurt dışı perakende pazarlamasını aşağıdaki program dahilinde yapar. Kuşkusuz her işletmenin ve pazarın ihtiyaçlarına göre pazarlama planları değişebilmektedir ancak temel iş programımız aşağıdaki şema çerçevesinde şekillenmektedir.
Konsept Plan
1
1. AŞAMA: TEKLİF
MyBranders ile çalışmaya başlamanızın temelini sizin için hazırladığımız teklif oluşturur. Teklif Al sayfasında bize verdiğiniz bilgiler ışığında işletmeniz, ürünleriniz ve hedef pazarlarınız hakkında ön değerlendirme yaparız.

Bu ön değerlendirme sürecinde MyBranders işletmenizin ihtiyaçlarını belirler. MyBranders ülkelerine projeniz hakkında bilgi notu iletilir ve ön Pazar araştırması yapmaları istenir. Çünkü yabancı pazarlarda varlık gösterebilmeniz için gerekli sertifikalardan kalıcı temsilciliklere kadar pazar koşullarının gerektirdiği farklı ihtiyaçlarınız olacaktır. Ülkelerden gelen bilgiler ve talepler ışığında işletmeniz analiz edilir.

MyBranders tekliflerini hedef pazar koşullarını ve işletmenizin ihtiyaçlarını esas alarak hazırlar. Tekliflerimiz genel olarak üç bölümden oluşur. Kısa "Hizmet ve Fiyatlama Tablosu", hizmet sunumuna ilişkin detaylı bilgilerin olduğu "Açıklamalar" ve İşletmenin içinde bulunduğu endüstriye ilişkin "Bilgi Notu".
2
2. AŞAMA: SÖZLEŞME
MyBranders tüm hizmetlerini imzalanan hizmet sözleşmeleri temelinde yürütür. Bu hizmetler tek seferlik çeviri veya web tasarım hizmetleri olabileceği gibi birkaç yıla yayılan danışmanlık ve saha operasyon hizmetleri de olabilir.

Hizmet sözleşmelerimiz kapsamında yürütülecek tüm faaliyetler, faaliyet yürütecek MyBranders personeli, tahsis edilen kadrolu ve freelance personel, uyulacak kurallar, ödemeler ve fesih koşulları ile ilgili hükümleri detaylı bir şekilde içerir. Hizmet sözleşmesinin imzalanmasını takiben MyBranders faaliyetlerine başlar.
3
3. AŞAMA: PROJE TAYİNİ VE PERSONEL TAHSİSİ
MyBranders hizmet sözleşmesinin yürürlüğe girmesinin ardından hizmet sunumuna başlar. Öncelikle hizmetlerin projelendirilmesi ve planlanması süreci başlar. Hangi personel ve hangi birimin ne kadar süre içerisinde taahhüt edilen hizmetleri sunacağını ve projenin Koordinatörünün kim olacağı belirlenir ve çalışma planı yazılı olarak müşteri işletmeye sunulur.
4
4. AŞAMA: DETAYLI PAZAR ARAŞTIRMASI
Yazılı çalışma planı esas alınarak bu aşamada işletmeniz MyBranders pazar araştırmasında kullanılmak üzere aşağıdaki bilgileri proje koordinatörüne iletir:

a. Ürün özelliklerinin detaylı bir şekilde açıklandığı ürün listesi veya katalog,

b. Tüm sipariş miktarlarını da içerecek şekilde detaylı fiyat listesi,

Detaylı pazar araştırması her ticaret ve üretim işletmesi için zorunludur. Bu araştırma şu sorulara cevap verir: "Kime satılacak?", "Nasıl satılacak?". Çünkü öncelikle operasyonların yürütüleceği pazarın tanınması, ticari, hukuki ve kültürel özelliklerinin kavranarak strateji geliştirilmesi ve planlama yapılması gerekir. MyBranders tarafından yapılan detaylı pazar araştırmalarının içeriğini incelemek için lütfen tıklayın.
5
5. AŞAMA: İŞLETME VE ÜRÜNLERİN PAZARDAKİ YERİNİN KONUMLANDIRILMASI
İşletmenin pazar pozisyonu ancak ve ancak pazardaki rakiplerinin eksikleri, hataları ve pazarda var olan beklentiler tespit edildikten sonra oluşturulmalıdır. Dolayısıyla işletmeyi rakiplerinden farklı ve üstün kılan özellikleri esas alınarak iş planı, pazarlama planı ve dağıtım planları yapılmalı, operasyonun coğrafi ölçeği belirlenmelidir. Planlamalar hedef pazardaki müşteri davranışları esas alınarak yapılmalı ve mutlaka müşteri ilişkileri/memnuniyeti standartları oluşturulmalıdır.

MyBranders standart nitelikli checklistler, olası tüm soruları ve cevapları içeren operasyon manuellerini hazırlar. Karşılaşılan her zorunlu durumda işletme ile birlikte operasyon belgelerini günceller ve çalışanlarına her zaman güncel belgeleri sunar.

Bu aşamada işletme içinde de gerekli organizasyon kapasitesini oluşturmalıdır. İşletme birimleri gerekli koordinasyon ve bilgi transferini sağlayacak biçimde örgütlenmelidir. İşletme ölçeği ne olursa olsun örgütlenme kurallara bağlı olarak yapılmalı ve büyüme hedefleri ile uyumlu olmalıdır.

Bunun yanında işletme kimliği hedef Pazar koşullarına uygun bir biçimde yenilenmeli/güncellenmelidir. Hedef pazar özellikleri esas alarak işletme ürünleri için yeni etiketler, ürün videoları ve sosyal medya (SM) stratejisi yaratmalıdır. Sosyal Medya işletmenin müşteriler ile konuşan yüzüdür. SM tasarımı işletmenin kimlik unsurları çerçevesinde yapılmalıdır. Pazar koşulları, tüketim alışkanlıkları ve rakip ürünler gibi faktörler dikkatle incelenmeli ve işletme ayrıştırılmalıdır.
6
6. AŞAMA: OPERASYON TAKIMININ OLUŞTURULMASI VE İŞLETME İLE ENTEGRASYON
Proje koordinatörü gerekli planlamayı işletme yönetimi ile birlikte yaptıktan sonra operasyon takımı oluşturulur.

MyBranders tarafından sunulan hizmetler temelde müşteri işletmenin marka değerini yükseltmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda sözleşme süresince yürütülecek faaliyetlerde müşteri işletmenin marka özellikleri ve iletişim kanalları kullanılacaktır. Bu sayede hem müşterimiz bizim faaliyetlerimizi denetleyebilmekte hem de MyBranders olarak müşterimizin bizimle kurduğu ilişkiyi garanti altına almış oluruz. MyBranders tarafından görevlendiren pazarlama ve yönetici personele işletme tarafından aşağıdaki tahsisat yapılacaktır:

a. Kurumsal mail adresleri,

b. Sadece pazarlama ve iş geliştirme amaçları ile kullanılacak mobil hat,

c. Görevlendirilen personelin unvanı ve iletişim bilgilerini içeren kartvizit.
7
7. AŞAMA: İŞLETME WEB PLATFORMLARININ ULUSLARARASI PERAKENDE PAZARLAMAYA UYGUN HALE GETİRİLMESİ
Web platformlar gerek internet sitesi gerekse internet sitesinin bir kısım işlevlerini taşıyan landing sayfalar ile işletmelerin dijital ve geleneksel pazarlama operasyonlarının temelini oluşturur.

Web sitesi 21. Yüzyılın ilk çeyreğini tamamlamak üzere olduğumuz bu günlerde bir lüks değil bir zarurettir. İnternette olmayan bir şey artık gerçek hayatta da yok muamelesi görmektedir ve bu trend gittikçe hızlanmaktadır. Dolayısıyla istisnasız her işletmenin kaliteli, mobil uyumlu, çok dilli ve özgün web sitesi olmak zorundadır.

Çağdaş dijital işletmecilik koşullarında farklı fonksiyonlara sahip landing sayfalarının geliştirildiği ve kullanıldığı gözlemlenmektedir. MyBranders dijitalleşme faaliyetlerinde en düşük maliyetli en yüksek dönüşüm ilkesi ile hareket eder. Dolayısıyla işletme kimliği esasında aşağıdaki fonksiyonları yerine getirecek aşağıdaki ek sayfalar oluşturulmalıdır:

a) E-shop: İşletme ürünleri gerek toptan gerekse perakende olarak online mağazasında satılabiliyor olmalıdır. 21. Yüzyılda online satış yapmayan işletmeler büyük sorunlarla karşılaşmakta, faaliyet risklerinin arttığı gözlemlenmektedir.

b) Situational Marketing Pages: Özel günlerde işletmeler müşterilerine farklı olanaklar sağlarlar. Dolayısıyla ana web sitesinde düzenlemeler ve tasarım karmaşası yaratmak yerine özellikle reklam dönemlerinde sağlanan faydanın ve ürünün öne çıkarıldığı özel tasarımlı Landing sayfalar kullanılmalıdır.

c) Dağıtım ve Bayilik, XML Satışı ve Dropshipping Amaçlı Landing Sayfaları: Bayilik ve dağıtım sistemi işletmenizin Pazarlama Planının temelini oluşturacaktır. Esas web sitenizde markanız, ürünleriniz ve nihai müşterileriniz ile olan iletişiminiz yer alacağı için pazarlama faaliyetlerinizi kolaylaştıracak, muhtemel ticari partnerlerinizi daha detaylı bilgi ile buluşturacak bu sayfalara ihtiyacınız olacaktır.

d) Tedarikçiler için Hazırlanan Landing Sayfaları: İşletmenizin kuracağı pazarlama sistemi önemli bir tedarikçi altyapısı gerektirmektedir. Pek çok tedarikçi işletme sizinle çalışmak için koşulları öğrenmek isteyecek, ihtiyacınız olan ürün ve hizmetler için teklif sunmak isteyecektir. Tedarikçilerinizle olan ticari iletişimi esas web sitenize bağlı ayrı bir Landing sayfası ile yürütmeniz gerekir.
8
8. AŞAMA: DİJİTAL PAZARLAMA: Google ve Facebook Reklamları
Pazarlama faaliyetlerinin en önemli ayağını ise dijital reklam araçlarının belirlenmesi oluşturmaktadır. Başarılı bir perakende operasyon temel reklam araçları kullanılmadan mümkün değildir.

MyBranders sözleşme süresince ihtiyaç duyulacak dijital pazarlama ve reklam stratejisini sözleşmenin imzalanmasının ardından 20 gün içerisinde yazılı olarak sunacaktır.

Dijital Reklam Faaliyetlerinin maliyeti müşteri işletme tarafından karşılanacaktır. Hedefleme Google reklamlarında 10 anahtar sözcüğe saha operasyonlarının yürütüleceği şehirler, Facebook ve Instagram reklamlarında da reklam hedeflemesi potansiyel müşterilerin satın alma bölüm çalışanları ve bu ürünlerin satışını yapan e-ticaret mağaza sahipleri ile sınırlı olarak yapılmalıdır. Bu sayede hem standart usuller kullanılarak sürdürülen iletişim çalışmaları daha başarılı olacaktır hem de işletme ile iş birliği talebinde bulunmak isteyen birey ve kurumlar işletme ile iletişime geçebilecektir.

Dijital reklam faaliyetleri işletmenin ana web sayfasında değil, sadece pazarlama faaliyetleri için düzenlenecek özel bir landing sayfası ile yapılması pazarlama faaliyetinin başarısını arttıracaktır. Pazarlama araçlarını çeşitlendirmek hedef pazarda katlanılan düşük maliyetlere karşın büyük bir başarı sağlanmasını garanti altına alacaktır.
9
9. AŞAMA: SAHA OPERASYONLARI
Perakende pazarlama yönteminin temelini başarılı ve kaliteli saha operasyonu oluşturur.

Saha operasyonları üç süreçten oluşur ve MyBranders takımı bu süreçlerin tamamını sizin adınıza yürütür.

1. İşletmenin Hedef Pazarda Örgütlenmesi: işletmeniz perakende operasyonlarını elektronik ticaret araçlarını kullanarak yapacaktır. Dolayısyla ilgili ülkede vergi mükellefi olacak KDV ve diğer vergi yükümlülüklerine sahip olacaktır. MyBranders takımı işletmenizin şubesinin kurulması ve hedef ülke mevzuatının gerektirdiği tüm unsurlara sahip olması için ihtiyaç duyulan hizmetleri sağlar.

2. İşletme ürünlerinin fulfillment merkezlerine sevki ve saklanması: MyBranders şirket kuralları en etkili perakende operasyon sisteminin fulfillment operatörleri ile işbirliği ilkesi esasında kurulmasını önermektedir. Bu sistem pazar yerleri, kendi web siteniz, XML ve Dropshipper partnerleriz aracılığıyla yapılacak tüm satışlarda tek bir müşteri ilişkileri, sevkiyat, tahsilat ve iade süreci oluşturmanızı sağlar.

3. Müşteri ilişkileri yönetimi: Her perakende satış bireysel kullanıcılara belirli bir ilgi ve ihtimam gösterilmesini zorunlu kılar. MyBranders hedef pazarlardaki yerel insan kaynağı kapasitesi sayesinde bu yönetimi sağlar.

10
10. AŞAMA: TAHSİLATLAR, KOMİSYONLAR, MÜŞTERİ İŞLETMEYE SAHA DESTEĞİ
Yukarıda ifade edildiği gibi MyBranders dış kaynak sağlayarak müşterilerine marka değerlerini ve kazançlarını maksimize etme imkanı tanımaktadır.

Ayakkabı perakende operasyonları müşteri işletmenin kendi şubesi tarafından gerçekleştirildiği ve tüm satışlar elektronik ortamda sağlandığı için operasyonun sağladığı nakit akışı müşterilerimizin kasalarında birikmektedir.

Tüm bu operasyonların yönetiminde MyBranders ya aylık sabit ücret ya da satış hasılatı üzerinden komisyonlar şeklinde ücretlendirme talep etmektedir. Nihai ücretlendirmeler müşteri işletmeler ile yapılan görüşmeler neticesinde belirlenmektedir.

Bunun yanında müşteri işletme yöneticileri hizmet sözleşmesi kapsamına giren MyBranders ülkelerine gerçekleştirecekleri her ticari ziyarette MyBranders personeli tarafından mihmandarlık, hukuk, muhasebe ve tercüme hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaktadır.
BÜLTENİMİZE Abone Olun
© 2020 - 2030 Mybranders International Consultancy Dış Ticaret A.Ş. - Tüm Hakları Koruma Altındadır
Web Tasarım: MyBranders Dijitalleşme&Markalaşma Departmanı
Made on
Tilda