MYBRANDERS HİZMET KÜTÜPHANESİ

Pazar araştırması sürecimiz nasıl çalışır?

Selçuk Aydın, Araştırma Direktörü
Dijital ve geleneksel platformlar aracılığıyla Müşterilerimizin iş modellerini uluslararası ölçeğe taşıyacak stratejileri oluşturmak için araştırma raporları sunuyoruz.

MyBranders şirket kuralları gereği tüm araştırmalar; referans verilebildiği sürece kişisel bağlantılar aracılığıyla, kamu otoritelerinin yayınladığı bilgiler ile açık ve güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilerin derlenmesi ve raporlanmasından oluşmaktadır.

MyBranders tarafından düzenlenen raporlarda geçen bilgilerin doğruluğundan raporu hazırlayan araştırmacılar sorumludur. Raporlarda geçen bilgilerin yasal olarak temin edilmiş olması zorunludur.

Risk analizi gerektiren başlıklarda yaptığımız araştırmalarda detaylı olarak şirketlerin tescil isimlerine, ticari unvanlarına, tescil tarih ve yerine, varsa daha önceki ticari unvanlarına, çıkarılmış sermayesine, şirket türüne, ortaklarına ve yöneticilerinin bilgileri ile faaliyetleri konusunda edineceğiniz tüm bilgileri araştırmamıza ek bir dosyada saklanmakta ve raporumuz ile birlikte müşteri işletmeye iletilmektedir.

Bireyler ile ilgili yaptığımız araştırmalarda doğum yeri/tarihi, kimlik numaraları, eğitim bilgileri ve öz geçmişleri hakkında bilgiler toplamanız, detaylı bir analiz süzgecinden geçirmekteyiz. Şirket ya da şahıslar ile ilgili bilgiler toplanırken yapılacak araştırmalarda yerel bilgi kaynaklarından faydalanılmakta ve araştırmalar şirket veya şahısların bulundukları ülke resmi dili kullanılarak yapılmaktadır. Risk analizi yaparken müşterimizin saygınlığına zarar verebilecek her türlü negatif haberlerin varlığına odaklanmaktayız.
MyBranders tarafından yürütülen bir araştırma projesi temel olarak aşağıdaki başlıkları içerir:
Kısa Proje Açıklaması
Hedef Pazar: Yasal Gereksinimler
Hedef Pazar: Aktörler
Hedef Pazar: Ürünler
Hedef Pazar: E-Ticaret Platformları (Yerel)
Hedef Pazar: Uluslararası E-Ticaret Platformları (B2B)
Hedef Pazar: Ürüne Yönelik Müşteri Davranışları (Olumsuz Geri Bildirimler- Olumsuz Yorumlar)
Hedef Pazar: Kargo & Lojistik
Hedef Pazar: Kargo & Lojistik (Uluslararası)
Hedef Pazar: Tedarik Zincirleri (Risk Analizi Zorunludur)
Hedef Pazar: Reklam Ve Pr (Risk Analizi Zorunludur)
Sonuç: Raportörün Sunacağı Ek Bilgiler Ve Yorumları
MyBranders araştırma ve raporlama hizmetlerine işletme ihtiyaçlarının detaylı olarak belirlendiği "Müşterinin Analizi" işleminden sonra başlar.

MyBranders araştırma ve raporlama süreci şöyle gelişir:
1
Araştırma Projesinin Oluşturulması
Projeye başlarken "Müşterinin Analizi" rapor sonuçları değerlendirilir.

Müşteri tarafından satın alınan araştırma paketleri doğrultusunda Araştırma ve Raporlama Direktörü süreç sonunda sunulacak standart nitelikli raporları belirler.
2
Projenin Coğrafi Sınırlarının Belirlenmesi
Her proje Müşteri Analiz sonuçlarına uygun olarak, müşteri işletmenin talepleri ile uyum içinde coğrafi olarak sınırlandırılmış bir bölgede gerçekleştirilir.

Araştırma Direktörü ülke, ülke içi bölgeler ve şehirler olarak projenin sınırlarını belirler.

Şu anda MyBranders 11 ülkede ve 92 şehirde araştırma ve raporlama hizmetleri sunmaktadır: Almanya (4 Eyalet, 4 Şehir), Fransa (Paris), Rusya (13 Federal Bölge, 43 Şehir), Ukrayna (Kiev, Odessa, Lviv), Polonya (34 Şehir), Birleşik Krallık (Londra), ABD (New York), Tacikistan (Duşanbe), İran (Tahran, Tebriz), Çin (Şangay), Moğolistan (Ulan-Batur).
3
Proje Programının Yapılması
Rapor nitelikleri ve coğrafi sınırlarının belirlenmesinden sonra Araştırma Direktörü Proje Programını hazırlar. Proje Programı şu başlıklardan oluşur:

Proje Zaman Planları: tüm araştırma projeleri gerçekçi, sıkı ve disiplinli bir zaman planı ile yapılmaktadır. MyBranders araştırma ve raporlama hizmetleri "tam zamanında" (on-time) ilkesi çerçevesinde sunulur.

Araştırma Takımları: Araştırma Direktörü projenin gerektirdiği nitelik ve coğrafi koşullar etrafında Araştırma Takımlarını oluşturur. Araştırma Takımları MyBranders'ın kadrolu ve sözleşmeli personellerinden oluşur.

Bir araştırma takımı

a) Proje Amiri,

b) Araştırma Takım Lideri,

c)Araştırmacılar'dan oluşur.

Araştırma takımlarının en üst amiri Araştırma Direktörüdür. Proje Amiri proje programının uygulanmasından sorumlu MyBranders kadrolu personelidir. Araştırmacılar ve takım liderleri ise MyBranders sözleşmeli personelleridir.

Dökümantasyon Kuralları: her MyBranders projesinin dökümantasyon kuralları bulunmaktadır. Gerektiği koşullarda müşteri işletme ile paylaşılmak üzerere raporlama ile ilgili tüm belgeler, notlar ve süreçler kayıt altına alınır.

İletişim Kanalları: aynı sektörde birbirinden farklı işletmelere hizmet sunulduğundan her MyBranders projesinin ayrı iletişim kuralları bulunmaktadır. MyBranders iç iletişim sisteminin yanı sıra diğer dijital platformların da araştırma sürecine entegre edildiği Proje İletişim Kanalları kurulur.
4
Araştırmaya Başlanması
Proje programında oluşturulan zaman planı uyarınca Proje Amirinin liderliğinde araştırma faaliyetine başlanır.
5
İlk Sonuçların Değerlendirilmesi
Proje Amiri araştırma programında belirtilen sürelerde araştırmacılar tarafından elde edilen bulguları değerlendirir. İlk sonuçların değerlendirilmesini takiben Proje Amiri zorunlu görülen hallerde takım planlarını değiştirmeye, araştırma yöntemlerini değiştirmeye Araştırma Direktörünün olumlu görüşünü almak şartıyla yetkilidir.
6
İkinci Sonuçların Değerlendirilmesi
Araştırma projesinde belirtilen zaman dilimleri içerisinde araştırma takımları sonuç raporlarını proje amirine sunarlar.

Proje amiri raporlarda gerçekle uyum değerlendirmesi yapar. Genel kabul görmüş doğrulama ve değerleme tekniklerini kullanır.

Proje amiri farklı takımların raporlarını sentezler ve Araştırma Direktörüne sunulmak üzere taslak nihai raporu hazırlar.
7
Araştırma Direktörünün Nihai Raporu Oluşturması ve Müşteri İşletmenin Raporu Kabulü
MyBranders araştırma projelerinin nihai yöneticisi Araştırma Direktörüdür. Proje Amiri tarafından Araştırma Direktörüne sunulan nihai rapor taslağı son şeklini almak üzere Direktör tarafından incelenir.

MyBranders şirket araştırma kurallarına, sözleşmeye ve araştırma yapılan ülke mevzuatına uygunluğu belirlenen raporlar Araştırma Direktörü tarafından Direktörler Kuruluna sunulur ve onay alan Araştırma Raporu müşteri işletmeye iletilir. Rapor hakkında Araştırma Direktörü veya Proje Amiri tarafından genişletilmiş bir sunum yapılır.

Müşteri işletmenin araştırma raporunu nasıl kullanacağı, raporun gerektirdiği özen, kurallar ve işbirliği mekanizmaları hakkında detaylı bilgi verilir.

Araştırma raporunun müşteri işletmenin ihtiyaçlarına cevap verebilirliği ve olası yetersizlikleri müşteri işletmenin yetkili unsurları ile tartışılır. Araştırma direktörünün gerekli duyduğu koşullarda raporda güncellemelere gidilebilir.

MyBranders tarafından sunulan araştırma ve raporlama hizmetlerine dair süreç şirket kuralları gereği yukarıda belirtilen çerçevede gerçekleşmektedir. Her işletmenin özel ihtiyaçları doğrultusunda MyBranders süreçlerini günceller ve iyileştirir.


mybranders, pazar araştırması, pazar araştırmasına nasıl başlarım, nasıl yurtdışına satış yaparım, yurtdışı danışman, ihracat danışmanı
BÜLTENİMİZE Abone Olun
© 2020 - 2030 Mybranders International Consultancy Dış Ticaret A.Ş. - Tüm Hakları Koruma Altındadır
Web Tasarım: MyBranders Dijitalleşme&Markalaşma Departmanı
Made on
Tilda