Nasıl Pazarlama Planı Yapılır?

Bir ürün/hizmetin en başarılı şekilde yabancı bir pazara girişi, gelişmesi ve konumunu sabitlemesi detaylı ve akıllıca hazırlanmış bir pazarlama planına bağlıdır. Sadece belirli bir plan dahilinde geliştirilen işler kalıcı ve uzun vadede karlı olabilir. Bu makalede ideal pazarlama planını nasıl yaptığımızı öğreneceksiniz.
Selçuk Aydın, Araştırma Direktörü
"Tüketiciler neden sizin ürünlerinizi alsınlar? Neden alışkanlıklarını sizin markanız lehine değiştirmelidir? Pazardaki mevcut ürünlerin eksileri/artıları nelerdir? Pazara hâkim aktörlerin eksileri/artıları nelerdir?"
Bir ürün/hizmetin en başarılı şekilde yabancı bir pazara girişi, gelişmesi ve konumunu sabitlemesi detaylı ve akıllıca hazırlanmış bir pazarlama planına bağlıdır. Sadece belirli bir plan dahilinde geliştirilen işler kalıcı ve uzun vadede karlı olabilir. Bu makalede ideal pazarlama planını nasıl yaptığımızı öğreneceksiniz.

Öncelikle şu hususun altını çizmek gerekir: her işletmenin, ürünün/hizmetin ihtiyaçları farklıdır. İşte bu farklılık yüzünden aynı yöntemle yapılan pazarlama bir işletme için çok karlı olabilirken diğer işletme için az karlı veya zararlı olabilir. Bundan dolayı her işletme için ayrı yöntemler kullanır ve öncelikler sıralaması yaparız. Ancak işe önce hedef pazarı inceleyerek başlarız.

Peki neden işletme değil de hedef Pazar?

Bu sorunun cevabı çok açıktır: eğer hedef pazarda ürünün karşılığı yok ise pazarlama planına da ihtiyaç yoktur.

Bu yüzden önce hedef pazar koşullarının araştırmasını ve müşterimiz ile paylaşmak üzere raporlamasını yaparız. Bir ürünün kendisi veya muadilleri, eğer eşsiz bir ürün değilse, zaten halihazıda pek çok tedarikçi tarafından pazara sunulmakta ve ana akım dağıtım ve pazarlama süreçleri vardır. Bu süreçleri ve pazardaki aktörleri tanımak yeni bir oyuncunun pazara girişinde oyunun kurallarını anlamasını sağlar.

Bunun yanında Dünya Ticaret Örgütü üyesi ülkelerin, uluslararası regülasyonlar dahilinde, kullandıkları çeşitli gümrük düzenlemeleri bulunmaktadır. Yani bu pazarlara girişin hukuki ve mali yönünün bilinmesi gerekir. Çünkü en temel gümrük vergileri ve KDV düzenlemeleri bile ürün fiyatlamasını etkiler.

Hedef Pazar koşulları ve süreçlerinin incelenmesini takiben rakip ürün ve işletmeler ve pazardaki tüketici davranışlarının araştırılması gerekir. Bu araştırma şu sorulara cevap vermelidir: "Tüketiciler neden sizin ürünlerinizi alsınlar? Neden alışkanlıklarını sizin markanız lehine değiştirmelidir? Pazardaki mevcut ürünlerin eksileri/artıları nelerdir? Pazara hâkim aktörlerin eksileri/artıları nelerdir?".

Pazarlama planının ikinci aşaması yukarıdaki araştırma verilerini esas alarak işletmenin incelenmesidir. Dolayısıyla MyBranders planlama yaparken işletmeyi yakından tanır.
Bu husus çoğu zaman işletme yöneticileri için sıkıcı ve prosedürel olabilmektedir. Ancak bir danışman için işletmenin artılarını ve eksilerini bilmek, fırsatlarını tanımak, risklerine vakıf olmak en az üretim süreci kadar önemlidir.

Müşteri işletmenin ve ürünlerinin pazara uygunluğu için aşağıdaki başlıklarda incelemeler yapılır:

1- Temel Analiz

İşletmenin yasa ve ticari kurallara uygun olarak hareket edip etmediğini, MyBranders kriterlerine uygun olup olmadığına bakarız.

2- İşletme Analizi

İşletmenin yönetim yapısı, sermaye bileşenleri, idari ve operasyonel birimlerini inceleriz.

3- Ürün Analizi

İşletmenin ortaya çıkardığı ürünlerin (ticari mal, hizmet ya da elektronik emtia) üretim süreçlerini analiz ederiz.

4- Pazarlama Analizi

İşletmenin pazarlama yapısını detaylı bir biçimde inceleriz.

5- Görsellik Analizi

İşletmenin müşterileri, rakipleri, partnerleri ve hükümetler karşısında algısını oluşturan simge ve diğer unsurlarının analizlerini yaparız.

6- Dijitalleşme Analizi

İşletmenin ne kadar dijitalleştiğini ve iş modelinde eksik olan dijitalleşme unsurlarını belirleriz.

7- Marka Analizi

İşletmenin ortaklarından bağımsız bir kimliği olan "Marka Değeri" analiz edilir.

8-İhracat Analizi

Tüm bu veriler ışığında müşterinin ihracat potansiyelini ve pazara hedef pazara uygunluğunu değerlendiririz. Değerlendirme sonucu pozitif olan işletmeler için adım adım pazarlama planı oluşturulmaya başlanır. Değerlendirme sonucu negatif olan işletmeler için ise ön değerlendirme sonuçları özet bir rapor ile iletilir. MyBranders sadece ama sadece uzun süreli iş birliklerini ve sürekli satışları esas alarak çalışır. Tek seferlik projeler ve yabancı pazarlarda karşılığı olmayan ürün üreten işletmeler ile çalışmaz.

MyBranders Pazarlama ve İş Geliştirme Departmanı işletmenin pazarlama planını oluşturmaya başlar. Bu plan 5 aşamadan oluşur ve her bir aşama bir sonraki aşamanın alt yapısını sağlar.
Yukarıda sıralanan analizler, yapılan pazar araştırmaları sonucunda belirlenen kriterler, riskli alanların ayıklanması ve buradan elde edilen doneler ışığında planlama ve koordinasyonun raporlanması gerekmektedir. Ülke özelinde oluşacak olan bu raporlamalar fiziki durumu ve ideal organizasyon şeması hakkında bilgi verecektir. Bu bilgiler esasında MyBranders Pazarlama ve İş Geliştirme Departmanı işletmenin pazarlama planını oluşturmaya başlar. Bu plan 5 aşamadan oluşur ve her bir aşama bir sonraki aşamanın alt yapısını sağlar.

AŞAMA 1: PLANA KONU OPERASYON SINIRLARI

a) Hedef Pazarların ve Pazar Segmentlerinin Belirlenmesi

b) Pazara Giriş, Tanıtım ve Pazarlama Araçlarının Belirlenmesi

c) Operasyon Konusu Mal/Hizmet Kategorilerinin Belirlenmesi

AŞAMA 2: PLANLAMA VE KOORDİNASYON

a) Operasyonun Coğrafi Kapsamının Oluşturulması

b) Operasyonun Tanıtım, Pazarlama ve PR Stratejisinin Oluşturulması

c) Operasyonun Satış Kanallarının Oluşturulması

d) Operasyonun Tedarik Ağının Oluşturulması

e) Operasyonun İnsan Kaynağı Stratejisinin Oluşturulması

f) Operasyonun Dijital İletişim, Tedarik ve Satış Kanallarının Oluşturulması

AŞAMA 3: SENARYO TESTLERİ

Yapılan strateji ve uygulama sonuçlarının karşılaştırılması uygunluk ve yerindelik denetimlerinin yapılması gerekmektedir. Tüm sistemin parçalarının bir araya getirildiği, olası senaryoların test edildiği genel olarak stratejinin test edildiği son aşamadır. Bu aşamada yapılacak fiziki testlerin etkinliği işletmenin ileride karşılaşma olasılığı olan yaşamsal sorunları ve tıkanıkları bertaraf etmek için oldukça önemlidir.

a) Operasyonun tanıtım ve pazarlama süreçlerinin testi

b) Dijital kanalların etkinlik testleri

c) İnsan kaynağının etkinlik testleri

AŞAMA 4: FİZİKİ TESTLER

a) İşletmenin sahada örgütlenmesi

b) Operasyonun sevkiyat, depolama, sergileme, satış, teslimat ve iade süreçlerinin testi

c) İdame ve süreklilik testleri

AŞAMA 5: TEK PAZARDA OPERASYON

MyBranders faaliyetlerini işletme marka değerini maksimize etmek amacıyla tam entegrasyon sistemi içerisinde sağladığından aynı ürün/hizmet üretimi yapan işletmelerden yalnızca bir tanesine hizmet vermektedir. Sonuç olarak MyBranders nitelikli insan kaynağı, standartlaşmış hizmet süreçleri, uluslararası örgütlenmesi, uluslararası ticari ağları, geleneksel ve dijital pazarlama araçları, PR tecrübesi, ticari saha istihbaratı toplama yeteneği sayesinde işletmelerin uluslararası örgütlenmeden operasyon yönetimine kadar iş modelinin en etkili ve en düşük maliyetlerle oluşturulması ve sürdürülmesi alanlarında hizmetler sunmaktadır.

BÜLTENİMİZE Abone Olun
© 2020 - 2030 Mybranders International Consultancy Dış Ticaret A.Ş. - Tüm Hakları Koruma Altındadır
Web Tasarım: MyBranders Dijitalleşme&Markalaşma Departmanı
Made on
Tilda