İhracatta İnsan Kaynağı Desteğinin Önemi

İşletmelerin kendi kapasiteleri ile ihracat için kurumsallaşma, markalaşma, dijitalleşme, ve en önemlisi uluslararasılaşma olarak tanımladığımız, ulaşımında sorun yaşadıkları yabancı pazarlarda ihtiyaç duydukları pazar araştırması, iş geliştirme, pazarlama ve faaliyet sürdürme hizmetlerinin insan kaynağını dışarıdan sağlamak bir şirket için hem daha ekonomik hem daha etkili sonuçlar doğurmaktadır.
Selçuk Aydın, Araştırma Direktörü
İşletmelerin kendi kapasiteleri ile ihracat için kurumsallaşma, markalaşma, dijitalleşme, ve en önemlisi uluslararasılaşma olarak tanımladığımız, ulaşımında sorun yaşadıkları yabancı pazarlarda ihtiyaç duydukları pazar araştırması, iş geliştirme, pazarlama ve faaliyet sürdürme hizmetlerinin insan kaynağını dışardan sağlamak bir şirket için hem daha ekonomik hem daha etkili sonuçlar doğurmaktadır.

Türkiye'nin Yapısal Sorunları

Öncelikle bu meseleye Türkiye merkezli baktığımızda Türkiyeli işletmeler için ne kadar hayati bir durum olduğu ortaya çıkmaktadır. Bunu da en iyi verilerle görebiliriz.

2018 Dünya Bankası GDP (Gayri Safi Yurt içi Hasıla) verilerine göre, Türkiye dünyanın en büyük 19. ekonomisidir. [1] Ama aynı sıralama performansı ne yazık ki diğer kıstaslarda kendini göstermemektedir. Kişi başına düşen milli gelirde 47, [2] insani yaşam endeksinde (uzun ve sağlıklı yaşam, bilgiye erişim ve insana yakışır bir yaşam standardı çerçevesinde hazırlanan bir rapordur) 59, [3] eğitim kalitesinde OECD ülkelerinin ortalamasının altında okuma, matematik ve bilim alanlarında performans sergilemiş, [4] ve en önemlisi şirketlerin küresel rekabet endeksinde 61. sırada yer almaktadır. [5]

Küresel rekabet endeks raporunu yayınlayan Dünya Ekonomi Forum'u 12 ayrı kıstas ve toplamda 98 ayrı alt başlıkla incelemektedir. Türkiye'nin yapısal problemleri en temelde niteliksiz işgücü, finansa erişimde karşılaşılan sıkıntılar ve bürokraside görülmektedir. Türkiyeli işletmelerin yetenekli iş gücü bulmada ki dünya sıralaması 117, nüfusta ki dijital yeteneği olan iş gücü sıralaması ise 118'dir. Ayrıca, işçi-işveren ilişkisinde dünya da 111. sıralama ile memnuniyetsiz işçi-işveren ilişkisi en üst noktalardadır. Türkiye iş dünyasının yeni fikirlere açık olmada 74, yeni bir iş kurmada 87. uluslararası ve çok paydaşlı işletme 83 ve son olarak da kozmopolit iş ortamında 128. sırada yer alması bize Türkiyeli işletmelerin karşılaştığı en temel sorunların uluslararası standartlara erişememekte olduğunu göstermektedir. [6]

Çözüm Önerileri

Böyle bir resim içerisinde işletmelerin ne yapması gerekmektedir? Öncelikle dünya ekonomosinin devrimsel dönüşümler yaşadığı bu dönemde her işletmenin hızlı bir şekilde kurumsallaşma, markalaşma, dijitalleşme ve uluslararasılaşma hedefine yönelmeleri gerekmektedir. Böylece, dünya ekonomisinin iç içe geçtiği bir dönemde küresel rekabete hazırlıklı olmalı ve aktif bir şekilde rekabetten daha güçlü çıkmalıdır.

Bu hazırlık sürecinde yukarda da Dünya Ekonomi Forumu verilerinden yararlanarak ortaya koyduğumuz Türkiye'nin nitelikli iş gücünde ki yapısal problemlerinin farkında olmaları ve bu hizmete değer vermeleri gerekmektedir. Ayrıca, almaları gereken hizmetlerin maliyetlerinin çok yüksek olmasından dolayı çekingen davrandıkları ortadadır. Halbuki dışardan insan kaynağı veren şirketler ile hem daha ekonomik hem de alanında uzman kişilerden daha kaliteli hizmet alma şansına sahipler.

Buna ek olarak, Türkiyeli şirketlerin geleneksel olarak fason üretim yaptığını ve komisyon merkezli çalıştıklarını söyleyebiliriz. Halbuki gelecek markalaşma ve uluslararasılaşmadadır. Bunun içinde markalaşmasını ve uluslararası operasyon sürecini belli taahhütler altına girerek insan kaynağı desteği veren şirketlerden hizmet alarak daha etkili sonuç almalarını sağlayacaktır.

Dış ticaret için her ne kadar nitelikli iş gücüne ve dil bilen insan kaynağına ihtiyaç olsa da aynı zamanda hedef ülkenin dilini, kültürünü ve ekonomisini bilen ve tercihen orada yaşayan ve ticaret tecrübesi olan kişilerden faydalanılması daha avantajlıdır. Tam da bu çerçevede belirttiğim hizmetlerin ne kadar maliyetli olacağı aklınızda hemen belirmiş olsa da bu hizmetlerin dışardan sağlanılması maliyetleri ciddi bir şekilde aşağı çekmektedir. Bununla birlikte, hedef ülkeden insan kaynağının sağlanılması günümüz korumacılık politikalar içinde önemi daha da artmıştır.

Ayrıca bu hizmetlere devlet desteğinin KOSGEB ve Kalkınma Ajansları gibi kurumlarla sağlandığı akılda tutulmalıdır. Yaptığınız ve yapacağınız ihracatınızı MyBranders ile projelendirdiğinizde markalaşma, dijitalleşme ve uluslararasılaşma faaliyetlerinizin maliyetlerinden %50-80 arasında kurtulduğunuzu belirtmek isteriz.

Bu çerçevede MyBranders Türkiye'li işletmelere kurumsallaşma, markalaşma, dijitalleşme ve 12 ayrı ülkede pazarlama faaliyetleri ile en ekonomik yolla uluslararasılaşmada en etkili sonuca götürmektedir.

[1] https://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf
[2] https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=TR
[3] https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/library/human_development/hdr2019.html
[4] https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_TUR.pdf
[5] http://reports.weforum.org/pdf/gci4-2018/WEF_GCI4_2018_Profile_TUR.pdf
[6] ibid
BÜLTENİMİZE Abone Olun
© 2020 - 2030 Mybranders International Consultancy Dış Ticaret A.Ş. - Tüm Hakları Koruma Altındadır
Web Tasarım: MyBranders Dijitalleşme&Markalaşma Departmanı
Made on
Tilda